Pre-Recovery

Een bijzondere expertise is (Pre-)recovery. Dit is afhankelijk van de fase van een mogelijke discontinuïteit van een onderneming. Vanuit bedrijfskundig oogpunt een nieuw business model ontwikkelingen die rekening houdt met de bestaande situatie en wensen van de ondernemer en financier.

Ondernemers die eenmaal in liquiditeitsproblemen zijn geraakt komen er moeizaam of zelfs helemaal niet op eigen kracht uit. Een (Pré-)Recovery plan’ is dan noodzakelijk. Ze doen er goed aan daarbij een deskundige externe partij in te schakelen. Ook voor de communicatie naar banken en andere stakeholders biedt dat grote voordelen. Maar wacht niet tot 5 voor 12 met het vragen van hulp voor Recovery. Beter is om 15 voor 12, of eerder,  contact op te nemen. Met deze Pré-Recovery kunnen wij u beter tot u dienst zijn. Het gaat hier niet alleen om financiële zaken maar er wordt naar heel uw bedrijf gekeken.

Proces;

  • Quick scan
  • Actieplan
  • Bespreken met ondernemer
  • Presentatie financier
  • Implementatieplan
  • Evaluatie

1. QuickScan

Als eerste stap wordt de betreffende onderneming in korte tijd in kaart gebracht d.m.v. een zogenaamde ‘Quick scan’. Tijdens deze scan worden zowel de strategische, operationele als  financiële aspecten van het bedrijf geanalyseerd.

De doorlooptijd van de Quick scan, inclusief evaluatie, moet snel gebeuren. Dit krijgt dan ook altijd prioriteit.

2. Actieplan.

De conclusies van de Quick scan worden uitgewerkt in een actieplan. Dit kan bestaan uit aanbevelingen op het gebied van bijvoorbeeld:

• afstoten van verliesgevende producten of diensten • verbetering van de organisatie en processen • effectiviteits- en efficiëntie verbeteringen • faalkostenreducties • financiële herstructurering • fusie, acquisitie of verkoop van het bedrijf of een bedrijfsonderdeel • aanpassing van het business model.

Doorgaans bestaat het actieplan uit een combinatie van verbeteringsvoorstellen die alle concreet en in hun samenhang worden beschreven. Per actiepunt staat omschreven wie wat moet doen, wat het kost, wat het oplevert en wanneer het gereed moet zijn. Het is niet voor niets een actieplan!

3. Bespreken met ondernemer

De ondernemer moet ook daadwerkelijk het gevoel hebben dat er middels deze interventie iets bereikt wordt wat kan leiden tot een turn-around.

4. Presentatie financier.

Het actieplan voorziet in een goede informatie overleg met financiers. Het herfinancieringsplan vormt daarvoor een goede basis en wordt door ons samen met de ondernemer bij de financier in de vorm van een krediet presentatie toegelicht en ter goedkeuring voorgelegd en afgestemd.

5. Implementatie .

Het succes van de voorgestelde acties wordt in hoge mate bepaald door de snelheid en kwaliteit van de implementatie. Hiervoor is deskundige en doelgerichte begeleiding van de ondernemer vereist.

6. Evaluatie;

De evaluatie is een blijvende management support die op afgesproken tijden wordt ondernomen om de voortgang en gestelde doelen te evalueren en daar waar nodig bij te sturen.

 

Neem voor meer informatie contact op met: berg@aaa4b.nl