Nieuws Overnamemarkt

TAKE 5 The value adding company.

Bergen op Zoom, 5 september.

Ook de kleinere bedrijven ontkomen niet aan fusie. Zo zijn 5 afzonderlijke advieskantoren in Bergen op Zoom per 5 september samengegaan onder de nieuwe naam TAKE 5. De participanten zijn allen 25 jaar actief als adviseur in de diverse richtingen. Het nieuwe fusiebedrijf heeft er overigens voor gekozen om primair met de 5 hoofdactiviteiten naar buiten te komen. Hierin worden de krachten gebundeld en de ondernemer op een sublieme wijze geholpen. Dit kan onder andere door het afsluiten van een abonnement. De vergelijking met Dave Brubeck’s nummer Take 5 kan best gemaakt worden. Hij componeerde als eerst de vijfkwarts maat!.

  1. Business development
  2. Rendementsverbetering
  3. Duurzaam ondernemen
  4. Internationalisering
  5. Bedrijfsovername & financiering

Meer informatie volgt spoedig.

KPMG: fusie- en overnamemarkt trekt dit jaar stevig aan

07-08-2014 08:43 KPMG

Het aantrekken van de economie en de grote financiële reserves die bedrijven in de afgelopen tijd wereldwijd hebben opgebouwd stuwt het aantal...

Het aantrekken van de economie en de grote financiële reserves die bedrijven in de afgelopen tijd wereldwijd hebben opgebouwd stuwt het aantal fusies en overnames. Vooral in Europa zorgt het toegenomen vertrouwen voor het aantrekken van de fusie- en overnamemarkt. Vergeleken met de laatste zes maanden van vorig jaar is de waarde van de aangekondigde fusies en overnames in het eerste halfjaar van 2014 wereldwijd met ruim 25% gestegen. Dit blijkt uit onderzoek van KPMG.

Ondanks deze forse toename was het aantal transacties dat in de eerste zes maanden van 2014 succesvol werd afgerond nagenoeg gelijk als in de tweede helft van vorig jaar. Vooral bedrijven in India timmeren stevig aan de weg als het gaat om fusies en overnames. In de eerste zes maanden van dit jaar kondigden bedrijven in India 10% meer fusies en overnames aan. Uit internationaal onderzoek dat KPMG iedere zes maanden verricht onder duizend beursgenoteerde bedrijven blijkt dat vooral bij bedrijven in Europa het vertrouwen groot is. Hoewel de geprognosticeerde koers-winstverhoudingen op basis van de verwachte winst bij deze bedrijven in de afgelopen zes maanden met niet meer dan 1% steeg, komt de jaarlijkse toename uit op zo’n 24%, de grootste stijging in welke regio in de wereld dan ook. In Japan daalde de verwachte PE-ratio in de eerste zes maanden van dit jaar zelfs met 11%, waarmee de winst in de tweede helft van vorig jaar zo goed als teniet werd gedaan.

Maatstaf voor vertrouwen

‘De stijging of daling van de toekomstige koers-winstverhoudingen is een goede maatstaf voor het algemene vertrouwen in de markt’, zegt Wouter van de Bunt, managing partner van KPMG Corporate Finance. Van de Bunt: ‘Bovendien zullen de gemiddelde schuldratio’s dit jaar naar verwachting met zo’n 6% dalen. Dit biedt bedrijven meer financiële armslag om mogelijke transacties te kunnen financieren. Daarnaast weerspiegelen de stijgende aandelenkoersen van het afgelopen jaar het toenemende vertrouwen in de markt. Onze ervaring is dat de combinatie van een verbetering van de financiële armslag en het toenemende vertrouwen in de markt garant staan voor een toename van het aantal transacties. Beleggers oefenen in toenemende mate druk uit op ondernemingen met veel cash op de balans om transacties te realiseren.’

Nationaal protectionisme

‘De toename van het volume van de aangekondigde fusies en overnames is een bewijs dat het vertrouwen op de markt terugkeert’, constateert Van de Bunt. Van de Bunt: ‘De honger naar fusies en overnames is groot, de capaciteit groeit en er is voldoende financiële armslag. Het gevaar echter bestaat dat het nationale protectionisme dat in landen als Groot-Brittannië, Frankrijk en Canada de kop opsteekt, een volledig herstel in de weg staat. Overigens is het grote verschil in het volume van de aangekondigde fusies en overnames en het aantal afgeronde transacties opmerkelijk en duidt mogelijk op de toenemende invloed van de politiek in een aantal markten. De groeiende politisering speelt bij grensoverschrijdende transacties vooral een rol in de vorm van fiscale hervormingen en veranderde regelgeving en zou dan ook wel eens een blijvend obstakel kunnen vormen bij de afronding van de aangekondigde deals.’

Overnamemarkt komt weer tot leven

FD: Hans Maarsen
Wednesday 02 October 2013, 02:59
update: Wednesday 02 October 2013, 11:29
stijging 2_sxc.jpg
De fusie- en overnamemarkt in Nederland put hoop uit signalen van conjunctureel herstel. Er komen meer bedrijven in de verkoop en investeerders tonen interesse in het sluiten van deals.


Een minimale groei al voldoende

 

 

 

 

 

 

Dit komt naar voren bij een peiling van deze krant van de stemming op de overnamemarkt, na afloop van het derde kwartaal. De opleving volgt op een tergend lange periode van economische onzekerheid waarin veel partijen zich muisstil hielden. Verkopers vreesden dat hun bedrijf te weinig zou opbrengen, bieders waren bang een kat in de zak te kopen. Als voorgespiegelde resultaten uitblijven, zouden zij op de blaren moeten zitten.

Iedereen hunkerde naar meer duidelijkheid over de richting van de economie. Nu steeds meer indicatoren wijzen op herstel, kruipen partijen uit hun schulp. ‘Een minimale groei van de economie is al voldoende om het vertrouwen te herwinnen. Kijk maar naar de positieve ontwikkeling in Duitsland’, zegt een bestuurder van een vooraanstaand private-equityhuis in Nederland die alleen anoniem wil reageren. Als president Klaas Knot van de Nederlandsche Bank lichtpuntjes ontwaart, moet het wel goed komen, is de gedachte.

Verbetering van de halfjaarresultaten

In het midden- en kleinbedrijf, waar het eerste halfjaar nog sprake was van veel faillissementen, melden zich weer kopers en verkopers. Fusieadviseur Tom Beltman van Marktlink schat dat dit jaar 5000 mkb-bedrijven van eigenaar verwisselen,10% meer dan in 2012. Beltman is bezig met de verkoop van een uitzendbureau, waarvoor zich vijftig gegadigden hebben gemeld. Tien concrete biedingen liggen op tafel. ‘De animo is boven verwachting’, zo stelt deze adviseur.

Robert De Boeck, oprichter van het Haagse investeringsfonds Antea, ziet de gunstiger ontwikkeling terug in de verbetering van de halfjaarresultaten van zijn participaties. Daartoe behoren belangen in detacheerder Arbo Support, IT-bedrijf Finalist en ontwerper van tuinmeubelen Bukatchi. ‘Als onze breed gespreide participaties representatief zijn voor het mkb, dan gaat het in Nederland weer de goede kant op.’ Antea breidt deze week zijn portefeuille uit met een minderheidsbelang in Tradinco, een leverancier van meetapparatuur voor de olie- en gasindustrie. Met het verworven belang van 41% is ruim € 1 mln gemoeid. De onderneming in Berkel en Rodenrijs, waar 33 man werken, is marktleider in Nederland en wil zich meer gaan richten op de export.

Hun financiële prognoses waarmaken

Antea beheert een fonds van € 22 mln, bijeengebracht door een groep vermogende (oud-)ondernemers. Daarvan is nog € 10 mln beschikbaar voor vijf à zes nieuwe deelnemingen. De Boeck ontvangt regelmatig directeur-grootaandeelhouders op leeftijd die de verkoop van hun onderneming hebben uitgesteld vanwege het slechte sentiment en nu alsnog willen cashen. Andere bedrijven kloppen bij Antea aan voor vermogensversterking om groei te financieren nu banken strengere eisen stellen aan de kredietverlening.

Of de overname van een bedrijf slaagt, is sterk afhankelijk van wat in het jargon heet, de ‘current trading’. ‘Het is voor verkopers essentieel dat zij hun financiële prognoses waarmaken. Lukt dat niet, dan worden gegadigden huiverig en gaan de biedingen naar beneden’, legt Eric Urff van advieskantoor BoerCroon uit. Ook adviseur Beltman hamert op dit punt. ‘De verwachtingen moeten worden gehaald. Anders is een deal bijna niet te realiseren.’ En die prognose hoeft niet per se groei te laten zien. Belangrijker nog is een stabiele lijn, zodat een verantwoorde prijsbepaling mogelijk wordt. De waarderingsgrondslag kan nog sterk variëren, van vier tot twaalf maal het bruto bedrijfsresultaat (ebitda). Softwareontwikkelaars zitten vaak aan de bovenkant van deze bandbreedte dankzij goed voorspelbare resultaten.

Versterking van marktposities

Ook innovatieve bedrijven trekken de aandacht. Ampelmann, een jonge onderneming die een ingenieuze loopbrug heeft ontwikkeld voor de offshore-industrie, ging deze zomer voor een megasom van naar verluidt €180 mln van de hand. Dat komt neer op tien maal de ebitda. In die hoge prijs reflecteert zich het gunstige perspectief: de loopbrug vindt wereldwijd aftrek onder grote oliemaatschappijen.

Veel deals zijn ingegeven door strategische overwegingen. Samenvoeging van soortgelijke bedrijven leidt tot versterking van marktposities. Bovendien kan de overhead over een grotere omzet worden uitgesmeerd. Zo komt horecagroothandel Hanos steviger in de markt te staan met de inlijving van branchegenoot Van Leeuwen, die veel pizzeria’s in Amsterdam bedient. ‘Autonome groei is in deze sterk concurrerende sector moeilijk te realiseren. Een overname is in dat geval een interessante optie’, zo stelt Beltman. Hanos komt op de vierde plaats van de nationale ranglijst, na Deli XL, Sligro en Makro. Ook de Rotterdamse grondstoffenhandelaar IMCD blijft op overnamepad, na een reeks internationale acquisities in de afgelopen jaren. Dit keer is het oog gevallen op de Braziliaanse chemicaliëndistributeur Makeni Chemicals.

Strategisch getinte deals

Private-equityhuizen die bekendstaan als opportunistische handelaren in bedrijven, neigen meer naar strategisch getinte deals. Een voorbeeld is Bencis, dat bedrijven verzamelt in de brandbestrijding en de snoepindustrie. Doel is grote, efficiënte combinaties te vormen waarvan de omzetgroei wordt overtroffen door de stijging van de ebitda. Dat is de waardecreatie die de geldschieters uiteindelijk willen verzilveren.