Businessplan

Businessplan

Ik heb gekozen om het woord “businessplan” te gebruiken voor drie mogelijke opties die ik u kan bieden. Een benadering vanuit Visie & Strategie. Kansen zien en keuzes maken!.

  • BP, Businessplan, kort en bondig op hoofdlijnen vanuit huidige situatie.
  • MP, Marketingplan, dieper ingaand op de business vanuit de marktbenadering
  • SOP,  Strategisch ondernemingsplan, Uitgebreid strategisch plan.

De keuze hangt af van wat de ondernemer wil. In Nederland hebben 25% van de ondernemingen  een Businessplan. De vraag is of er ook via dat model wordt gewerkt. Vele ondernemers hebben wel een plan bedacht maar zit diep opgeslagen. Door de dagelijkse bezigheden komen ondernemers er niet toe om dit uit te werken. Hier kan ik u helpen door, met u, één van de drie mogelijkheden uit te werken.

Businessplan (BP).

Is een benadering vanuit de ondernemer en zijn huidige portfolio, markt en financiële situatie. Is voor ondernemers die snel willen schakelen, niet uitgebreid willen stilstaan bij hun huidige status maar wel veranderingen willen inzetten om vooruit te komen. Een soort bevestiging zoeken van hetgeen zij zelf denken maar de consequenties op termijn (1 tot 3 jaar) niet helemaal kunnen overzien.

Marketingplan (MP los of als onderdeel SOP).

Niet meer vanuit de huidige business denkend maar vanuit een marktbenadering onderzoeken middels product/markt combinaties  hoe het bedrijf zich moet gaan ontwikkelen. Hieruit ontstaat een actieplan voor het ontwikkelen van markten en producten. Het zal leiden tot innovatie op gebied van producten en diensten. Een actieplan zal de output zijn.

Strategisch ondernemingsplan (SOP)

De basis voor het strategisch ondernemingsplan is de huidige situatie en het doel wat men uiteindelijk als ondernemer wil bereiken. Gebaseerd op de huidige situatie en het Marketingplan zal een interventieplan worden ontwikkeld waarbij de ondernemer los van de buitenwereld werkt aan zijn doelstelling voor de komende 3 tot 5 jaar. Natuurlijk moet het plan jaarlijks ge-update worden door de steeds veranderende buitenwereld.  Dit laatste kan niet alleen leiden tot product innovatie maar ook tot sociale en organisatie innovatie. De vraag is immers of je de juiste mensen op de juiste plaats hebt zitten. Die zowel qua inhoud als flexibiliteit het vermogen hebben om mee te veranderen met de organisatie.

Voor geïnteresseerde treft u in het menu meer informatie over strategie, visie en missie.

 

Metafoor: geen obstakel te hoog met de juiste strategie & middelen, al zijn er wel grenzen!

 

Leave a Reply