Bancair advies

Bancaire financiering is op te splitsen in de volgende activiteiten:

 • Financieren nieuwe activiteiten
 • Herfinanciering bestaande business
 • Pre-recovery
 • Recovery

Heeft u plannen voor de toekomst of wilt u uw huidige financieringssituatie eens updaten, dan kunnen wij u helpen. Maar ook als het even iets minder gaat kunnen we met u mee kijken en denken. Tevens kunnen wij veel voor u betekenen als het om (pre-)recovery gaat. Even terug naar de basis en dan gezond weer gaan bouwen. Om een en ander te verwezenlijken is vaak financiering nodig. Alle soorten kredietverstrekkers, bancair of andere financiers/beleggers, willen volledig en juist geïnformeerd worden. U wilt zo snel mogelijk duidelijkheid of de financiering wordt verstrekt en tegen welke condities. Onze dienstverlening helpt u hierbij. Daarnaast hebben wij een uitstekend netwerk van financiers in de regio.

Soorten financiering:

 • Via geldverstrekkers
 • Middels participatie
 • Via subsidies

Financieringen via geldverstrekkers:

 • Bancaire financiering
 • Lease maatschappijen
 • Andere financieringsinstellingen
 • Drie F’s (fools, family & friends)
 • Zakelijke financiers
 • Private financiers
 • Crowd funding

Financiering middels participatie;

 • Andere financieringsinstellingen
 • Drie F’s (fools, family & friends)
 • Participatie maatschappijen
 • Participanten zakelijk
 • Participanten privaat
 • Crowd funding

Financiering middels subsidies (overheid);

Hieronder enige bekende subsidies. Wij komen graag een keer bij u langs

 • WBSO
 • Milieu subsidies
 • Europese subsidies
 • Innovatie subsidies

Financieringsplan;

Voor alle financieringen zal er een financieringsplan aanwezig moeten zijn. Er wordt vaak pas in een te laat stadium aan een passende financiering gedacht. De plannen worden uitgedacht maar de financiering laat het niet toe. Om dit te voorkomen moet de financiering een integraal onderdeel zijn van het veranderingsproces. Door deze systematische aanpak voorkomt het teleurstellingen en kunnen plannen eenvoudiger en op tijd worden aangepast.

Een financieringrapport heeft meerwaarde. Het gaat zeker niet alleen om het laagste of goedkoopste tarief te krijgen maar geeft een duidelijk inzicht in uw financiële behoeftes in de tijd. Zeker zo belangrijk is een goed en duidelijk inzicht te geven inde ondernemer en zijn businessplan.

Voor een en ander in gang wordt gezet gaan we eerst checken of de financieringsaanvraag een kans van slagen heeft middels een vooronderzoek. Op basis van dit onderzoek adviseren wij de ondernemer in het nemen van de volgende stappen.

Het advies kan zijn:

 • Goede kans dat de financiering lukt, dus doorgaan middels een financieringsplan.
 • Eerst andere stappen te ondernemen of te onderzoeken alvorens verder te gaan.
 • Een negatief advies om over te gaan tot een financieringsaanvraag op dat moment.

Met dit advies garanderen wij ook onze objectiviteit en onafhankelijkheid van financieringsinstellingen.

 

Voor (Pre-)Recovery verwijzen wij u naar hete tabblad onder Bancair advies in het  menu.

Voor vragen berg@aaa4b.nl

Metafoor: Een slechte start met een financieringsaanvraag zet je op achterstand!

 

Leave a Reply