Bedrijfskundig Advies

Foto

Bedrijfskundig advies is een ruim containerbegrip wat onder te verdelen is een aantal specifieke zaken. Hierbij is het wel zo dat de integrale multidisciplinaire benadering een basis vormt voor de analyse van het bedrijf. Dit in combinatie met een marketingbenadering zal leiden tot het juiste advies.

De activiteiten zijn op te delen in de volgende zaken:

 1. Bedrijfslevenscyclus (Algemene Periodieke Keuring)
 2. Algemene Organisatie en deeltrajecten
 3. Projectmanagement
 4. Procesmanagement

1.Bedrijfslevenscyclus (Algemene Periodieke Keuring)

1.1.Financieel

 • Verlies en winst
 • Balanspositie
 • Cash-flow ontwikkeling
 • Bancaire situatie
 • Administratieve verwerking
 • Debiteuren & crediteurenbeheer
 • Begroting & ontwikkeling

1.2.Marktpositie en groeimodel

 • Analyse marktsituatie
 • Analyse productportfolio
 • Marktaandeel
 • Product/marktcombinaties
 • Groei strategie (product/markt)

1.3.Organisatie

 • Up-to date?
 • Veranderingsmanagement
 • Reorganisatie

1.4.Informatie

 • Analyse, welke informatie benodigd
 • Informatie voorhanden (dashboard)
 • Plan voor Business Intelligence (BI)

1.5.Personeel

 • Analyse benodigd volgens BP-SO-SOM
 • Juiste mensen op de juiste plaats?
 • Plan de campagne
 • Model voor Outsourcing

1.6.Kwaliteit

 • Onderzoek naar toegevoegde waarde kwaliteitsdenken
 • Zero defects
 • Just-in time
 • Kwaliteitssysteem implementatie
 • Kwaliteitssysteem onderhoud

1.7.Innovatie

 • Sociale innovatie
 • Product innovatie
 • Organisatie innovatie
 • Duurzame innovatie

2.Algemene organisatie

2.1.Analyse Reorganisatie

 • Quick scan
 • Nieuw business model
 • Efficiency
 • Veranderingsmodel

2.2.Productie

 • Productiviteitverbetering (lean)
 • Kwaliteitsverbetering
 • Supply Chain management (beheersing keten)
 • MRP systemen
 • Outsourcing
 • Co.makership
 • Duurzaamheid

2.3.Innovatie

 • Sociale innovatie
 • Product innovatie
 • Organisatie innovatie
 • Duurzame innovatie

2.4.Interim management

 • Voor onbepaalde tijd
 • Voor bepaalde tijd
 • Fulltime
 • Parttime

2.5.Management support

 • Abonnement
 • Op afroep

2.6. Mediation

 • Intercompany
 • Tussen bedrijven

3.Projectmanagement:

Projectmanagement is het beheersen van projecten en wordt vaak ingevoerd met het doel om een organisatie beheersbaarder te maken. Het is de manier waarop projecten georganiseerd, voorbereid, gepland, uitgevoerd en afgerond worden. Dit geeft een betere kijk op de status quo van een project en daardoor meer grip en mogelijkheden om bij te sturen:

 • Huidige (deel)organisatie sturen of herorganiseren naar een projectmatige werkomgeving.
 • Nieuwe projecten initiëren, opzetten en implementeren.

Projectmanagement is het werk van projectleiders en omvat doorgaans verscheidene deelprojecten met bijbehorende teams en teamleiders. De volgende stappen worden vaak doorlopen:

 • Start van het project
  • Bepaling van de omvang/scope van het project
 • Planning van het project
  • Opdeling van het project in verschillende fasen en/of deelprojecten
 • Uitvoering van de werkzaamheden (en de deelprojecten) in de verschillende fasen
 • Opvolging van de projectvoortgang
 • Beëindiging, eventuele verslaglegging of aflevering van een ander eindproduct

4.Procesmanagement

Binnen organisatie zijn soms de processen zo essentieel en daardoor leading. Als organisatie lijkt het niet altijd logisch. Daarom is het van belang de (organisatie)processen goed in beeld te brengen en ook de relatie naar de organisatie van het bedrijf.

Een van de denkbeeldige volgorden betreft het richten, inrichten en verrichten in de organisatie. Waarbij men van strategisch, langs tactisch naar operationeel niveau de organisatie bestuurt.

 Voor vragen mail berg@aaa4b.nl

Metafoor: Met de juiste keuzes is het mogelijk elk obstakel te nemen en de juiste doelen te bereiken. Dat het ook verkeerd kan lopen blijkt uit de foto hieronder.

 

 

 

 

Leave a Reply