Bedrijfsovername

Een bedrijfs aan- of verkoop is een emotionele en lastige stap met veel financiële, juridische en fiscale valkuilen. De ervaring heeft ons ondertussen geleerd deze stappen goed voor te bereiden en niet voor een snel maar een optimaal resultaat te streven.

Voor al deze bedrijfsverkopen geldt in grote lijnen dezelfde procesmatige aanpak in 10 stappen.

 1. Uitgangspunten en motieven voor de verkoop formuleren in combinatie met een Quick scan (inclusief SWOT) en globale waardebepaling van uw bedrijf.
 2. Eventueel taxeren van onroerend goed, inventaris en voorraden en een uitgebreide en gefundeerde waardebepaling van uw business model.
 3. Verkoopstrategie bepalen en opstellen profiel van overnamekandidaat.
 4. Teaser en informatiememorandum.
 5. Bedrijf aanbieden via netwerk internetsites en/of rechtstreeks.
 6. Na overleg potentiële kandidaten een geheimhoudingsverklaring laten tekenen.
 7. Na serieuze interesse en primaire onderhandeling, vastleggen middels een wederzijdse intentieverklaring.
 8. Boekencontrole (due-diligence) bij uw bedrijf door een adviseur van de overnamekandidaat.
 9. Definitieve prijsbepaling en aanvullende voorwaarden.
 10. Opstellen juridisch overnamecontract van de aandelen of activa/passiva transactie.

Binnen dit kader is bedrijfsovernames als volgt te splitsen:

 1. Bedrijfsverkoop
 2. Bedrijfsovername

1. Bedrijfsverkoop

Een bedrijfsovername begeleiding behoeft een goede voorbereiding en afspraken. De volgende trajecten zijn hierbij te splitsen:

 • Bedrijfsverkoop door directeur eigenaar.
 • Bedrijfsverkoop door eigenaar.
 • Bedrijfsverkoop van een bedrijfsonderdeel.

Directeur eigenaar:

Dit traject is in de bedrijfslevenscyclus van de eigenaar vaak het meest lastige traject. Doordat de ondernemer het bedrijf zelf heeft op of uitgebouwd met hard werken zit er een diepe relatie met zijn bedrijf. Het moment van afscheid nemen heeft dan ook vaak ook een behoorlijk gevolg voor de eigen levensfase.

De reden van stoppen zijn alle legitiem maar hebben voornamelijk de volgende redenen:

 • Geen bedrijfsopvolging
 • Gezondheidsproblemen
 • Pensioengerechtigde leeftijd
 • Voldoende financiële middelen
 • Andere uitdagingen.

Geschikte kandidaten kunnen zijn:

 • MBO (Management Buy Out) Familie, betreft meestal kinderen.
 • MBO Interne kandidaat of kandidaten.
 • MBO Aandeelhouder.
 • MBI (Management Buy In) oftewel externe kandidaat of kandidaten.
 • Acquisitie door collega i.v.m. schaalvergroting.
 • Acquisitie door branche genoot als ketenversterking.
 • Participatiemaatschappij.

Bedrijfsverkoop door eigenaar:

Het grote verschil met de vorige is dat de eigenaar inmiddels al geen directeur meer is. De verhoudingen liggen dan anders en het proces zal in grote lijnen hetzelfde lopen maar er dient rekening gehouden te worden met de wensen van de zittende directie als de nieuwe eigenaar.

Bedrijfsverkoop van een bedrijfsonderdeel:

Binnen een grotere geheel kan besloten worden om een bedrijfsonderdeel of BU (Business Unit) af te storen of bij het uittreden van een participatiemaatschappij. De reden hiervoor kunnen uiteenlopen van strategische keuze zoals corebusiness, cash-flow situaties tot en met verlieslatende onderdelen (met potentie voor anderen). Hierbij zal ook rekening gehouden moeten worden met de intern stakeholders en hun belangen. Dit voorkomt problemen aan de achterkant van het proces.

1. Bedrijfsovername:

Net als bij een bedrijfsverkoop is het proces van overname net zo spannend en kent het dezelfde valkuilen. Ook hier is het verstandig om niet alleen naar de financiën te kijken maar kan een overname adviseur veel meer voor u betekenen door het gehele proces met u te doorlopen en te bewaken. Ook hier gelden 10 stappen al lopen deze dan net iets anders en zal de verkopende partij meestal de documenten opstellen. Door onze grote (inter) nationale netwerk zijn wij in staat, om na het opstellen van het profiel, snel te schakelen in het proces en u het juiste advies te geven. In dit kader zijn wij er voor:

 • Particulieren, MBI trajecten.
 • Zittend Management, MBO trajecten.
 • Bedrijven die acquisities zoeken.

Zie ook de bedrijvenbank, in menu onder bedrijfsovername.

Metafoor: Ook de juiste wissel van eigenaar kan niet zonder de ervaring en strategie van een adviseur (trainer)!. Het zal niet altijd leiden tot een hoofdprijs maar wel tot de beoogde doelstellingen.

 

 

 

 

Leave a Reply